ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ย้อนหลัง / Wind of the Palace พากย์ไทย / Lee San พากย์ไทย
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ย้อนหลัง / Wind of the Palace พากย์ไทย / Lee San พากย์ไทย
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ย้อนหลัง / Wind of the Palace พากย์ไทย / Lee San พากย์ไทย
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน
ช่อง True4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 เริ่ม 23 มีนาคม 2559
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ย้อนหลัง / Wind of the Palace พากย์ไทย / Lee San พากย์ไทย
ปลายศตวรรษที่สิบแปดรัชสมัยของ พระเจ้าจองโจ (ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โชซอน ซึ่งในประวัติศาสตร์ห้าร้อยปีของราชวงศ์โชซอน พระเจ้าจองโจนับว่าทรงเป็นพระราชาที่ทรงประสบมรสุมและปัญหาต่าง ๆ มากที่สุดพระองค์หนึ่ง แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพยายามที่จะการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการปกครอง พระองค์ทรงสลายความบาดหมางของกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ที่สั่งสมมานานนับร้อยปีลงได้ ทางด้านเศรษฐกิจ พระเจ้าจองโจก็ทรงบุกเบิกเศรษฐกิจแนวใหม่ ซึ่งนับว่าแปลกใหม่ในศตวรรษที่สิบแปด หรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกสงคราม พระเจ้าจองโจทรงสร้างความแข็งแกร่งเกรียงไกรให้กับกองทัพ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้ชาติบ้านเมืองเป็นและด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่มีความคิดก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรด้วยความโอบอ้อมอารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองประชาชนของพระองค์ จึงทำให้พระองค์กลายมาเป็นพระราชาที่ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นพระราชาที่เป็นที่รักของราษฎร์มากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลี พบเรื่องราวเส้นทางแห่งการก้าวสู่การเป็นพระราชาผู้ที่รักแห่งปวงชน และซาบซึ้งใจไปกับความรักระหว่างพระองค์กับนางกำนัล ซองซงยอน หญิงสาวผู้อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจและมีส่วนทำให้ลีซานก้าวสู่ความเป็นใหญ่จนได้รับการขนานนามจากประชาชนว่า ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ย้อนหลัง / Wind of the Palace พากย์ไทย / Lee San พากย์ไทย
ลี ซอจิน รับบท องค์ชายลีซาน
ฮัน จี-มิน รับบท ซอง ซงยอน
ปาร์ค แทซู รับบท ลี จงซู
ปาร์ค อึนฮเย รับบท พระชายาฮโยอึย

ตารางดูซีรีย์ : ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ย้อนหลัง / Wind of the Palace พากย์ไทย / Lee San พากย์ไทย

ตอนที่ ฉายที่เกาหลี ดูซับไทย
1 2016-03-23 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.1 วันที่ 23/03/59
2 2016-03-24 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.2 วันที่ 24/03/59
3 2016-03-25 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.3 วันที่ 25/03/59
4 2016-03-28 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.4 วันที่ 28/03/59
5 2016-03-29 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.5 วันที่ 29/03/59
6 2016-03-30 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.6 วันที่ 30/03/59
7 2016-03-31 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.7 วันที่ 31/03/59
8 2016-04-01 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.8 วันที่ 1/04/59
9 2016-04-04 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.9 วันที่ 4/04/59
10 2016-04-05 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.10 วันที่ 5/04/59
11 2016-04-06 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.11 วันที่ 6/04/59
12 2016-04-07 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.12 วันที่ 7/04/59
13 2016-04-08 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.13 วันที่ 8/04/59
14 2016-04-11 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.14 วันที่ 11/04/59
15 2016-04-12 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.15 วันที่ 12/04/59
16 2016-04-13 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.16 วันที่ 13/04/59
17 2016-04-14 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.17 วันที่ 14/04/59
18 2016-04-15 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.18 วันที่ 15/04/59
19 2016-04-18 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.19 วันที่ 18/04/59
20 2016-04-19 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.20 วันที่ 19/04/59
21 2016-04-20 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.21 วันที่ 20/04/59
22 2016-04-21 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.22 วันที่ 21/04/59
23 2016-04-22 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.23 วันที่ 22/04/59
24 2016-04-25 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.24 วันที่ 25/04/59
25 2016-04-26 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.25 วันที่ 26/04/59
26 2016-04-28 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.27 วันที่ 28/04/59
27 2016-04-29 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.28 วันที่ 29/04/59
28 2016-05-02 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.29 วันที่ 2/05/59
29 2016-05-03 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.30 วันที่ 3/05/59
30 2016-05-04 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.31 วันที่ 4/05/59
31 2016-05-05 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.32 วันที่ 5/05/59
32 2016-05-06 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.33 วันที่ 6/05/59
33 2016-05-09 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.34 วันที่ 9/05/59
34 2016-05-10 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.35 วันที่ 10/05/59
35 2016-05-11 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.36 วันที่ 11/05/59
36 2016-05-12 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.37 วันที่ 12/05/59
37 2016-05-13 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.38 วันที่ 13/05/59
38 2016-05-16 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.37 วันที่ 16/05/59
39 2016-05-17 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.38 วันที่ 17/05/59
40 2016-05-18 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.38 วันที่ 18/05/59
41 2016-05-19 ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน Ep.39 วันที่ 19/05/59

อัพเดทซับไทยตอนล่าสุด

ซีรี่ย์เกาหลี Entourage Ep.4 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Entourage Ep.4 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-14 13:00:45
The Walking Dead Season 7 Ep.4 ซับไทย

The Walking Dead Season 7 Ep.4 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-14 10:06:45
ซีรี่ย์เกาหลี Our Gab Soon Ep.23 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Our Gab Soon Ep.23 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-13 18:20:24
ซีรี่ย์เกาหลี The K2 Ep.16 ซับไทย ตอนจบ

ซีรี่ย์เกาหลี The K2 Ep.16 ซับไทย ตอนจบ

โพสต์เมื่อ 2016-11-13 11:46:52
ซีรี่ย์เกาหลี Entourage Ep.3 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Entourage Ep.3 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-13 10:09:03
ซีรี่ย์เกาหลี The K2 Ep.15 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี The K2 Ep.15 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-12 11:30:52
ซีรี่ย์เกาหลี Shopping King Louie ซับไทย EP.16

ซีรี่ย์เกาหลี Shopping King Louie ซับไทย EP.16

โพสต์เมื่อ 2016-11-11 16:41:05
ซีรี่ย์เกาหลี Jealousy Incarnate Ep.24 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Jealousy Incarnate Ep.24 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-11 13:28:47
ซีรี่ย์เกาหลี On the Way to the Airport Ep.16 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี On the Way to the Airport Ep.16 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-11 10:26:11
ซีรี่ย์เกาหลี Shopping King Louie ซับไทย EP.15

ซีรี่ย์เกาหลี Shopping King Louie ซับไทย EP.15

โพสต์เมื่อ 2016-11-11 09:06:29
ซีรี่ย์เกาหลี Jealousy Incarnate Ep.23 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Jealousy Incarnate Ep.23 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-10 18:37:13
ซีรี่ย์เกาหลี Shopping King Louie ซับไทย EP.14

ซีรี่ย์เกาหลี Shopping King Louie ซับไทย EP.14

โพสต์เมื่อ 2016-11-10 11:36:00
ซีรี่ย์เกาหลี On the Way to the Airport Ep.15 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี On the Way to the Airport Ep.15 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-10 10:31:58
Running Man รันนิ่งแมน ซับไทย Ep.324

Running Man รันนิ่งแมน ซับไทย Ep.324

โพสต์เมื่อ 2016-11-09 09:38:34
ซีรี่ย์เกาหลี Entourage Ep.2 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Entourage Ep.2 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-07 19:33:24
ซีรี่ย์เกาหลี Our Gab Soon Ep.22 ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Our Gab Soon Ep.22 ซับไทย

โพสต์เมื่อ 2016-11-07 19:06:31

ซีรีย์เกาหลี